Cookies & Privacy

Waarom cookies?
Wij plaatsen cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Cookies helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de websites. Hiermee kunnen we de bezochte website zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk maken voor de bezoeker.

Functionele cookies
Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

De website van MediaJunkies gebruikt cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Zo gebruiken wij cookies voor:

Analytics

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van Google Analytics, hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.

Wij gebruiken cookies voor: